Zoeken

De kunst van het loslaten

Ervaringen met burgerparticipatie

Gemeenten willen burgers meer invloed geven op hun leefomgeving. Maar hoe ver kunnen ze daarin gaan? Gemeenten waken immers over het algemeen belang. Uit de ervaringen met de Benchmark Burgerparticipatie valt een aantal belangrijke lessen te trekken.

Lees hier het artikel zoals verschenen in VNG Magazine 4 januari 2013