Zoeken

Kennismakingsbijeenkomst voor alle medewerkers van Het Gebouw

Op dinsdag 15 januari vond er een kennismakingsbijeenkomst plaats voor alle medewerkers van de samenwerkende organisaties binnen ‘Het Gebouw’, de Brede School Leiden Noord.

De medewerkers hebben met elkaar geïnventariseerd en besproken wat zij op het gebied van kennismaking en samenwerking (leerlingen, ouders en andere gebruikers) nog vóór de verhuisdatum zouden kunnen ondernemen. En welke activiteiten of thema’s belangrijk zijn om met elkaar op te pakken.

Ook het thema pedagogisch klimaat/ pedagogisch handelen kwam aan de orde. Er werd een aantal casussen geformuleerd die de komende maanden gezamenlijk opgelost gaan worden, om zo goed mogelijk voorbereid te gaan samenwonen.

Interieurontwerp

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de inrichting van Het Gebouw besproken. Het ontwerp voor het interieur van Het Gebouw is gemaakt door Cécilia Gross van het bureau VenhoevenCS uit Amsterdam.

Iedere onderdeel binnen Het Gebouw krijgt een eigen herkenbare kleur: de entrees, de ruimtes voor onderwijs, de multifunctionele ruimtes en de sportfaciliteiten.

Foto: de bibliotheek

De multifunctionele ruimtes (bibliotheek, buurtcentrum, Libertas, Wijkondernemers en CJG) worden ingericht in verschillende thema’s : Leiden, Natuur, Culturen en Kunst.

De ruimtes hebben elk hun specifieke karakter, zo is er de Wereldkamer, de Natuurkamer, de Verhaalkamer, de Fotokamer, de Sleutelkamer, de Vogelkamer, de Continentenkamer en de Geschiedeniskamer.

Etuconsult

Job van Velsen is als kwartiermaker en inhoudelijke projectleider betrokken bij de ontwikkeling van de Brede School Leiden Noord en Anita Keita adviseert hierin op gebied van huisvesting, beheer en exploitatie. Lees meer