Zoeken

Studiemiddag ICT voor pilot scholen flexibele onderwijstijden

Op donderdag 17 januari is er een studiemiddag bij Kennisnet voor de scholen die deelenemen aan de pilot flexibele onderwijstijden met als doel verdieping op het gebied van ICT.

Samen met Kennisnet hebben Etuconsult en Leeuwendaal-VOS/ABB, de adviseurs die de pilot scholen begeleiden, een programma opgezet dat voor alle deelnemers concreet resultaat oplevert.

Enerzijds krijgen de scholen zicht op de stappen die zij willen of moeten nemen om hun ICT ambitie en vraagstukken verder uit te werken en/of op te lossen, anderzijds krijgen zij zicht op de mogelijkheden die Kennisnet, of collegascholen, of de begeleiders vanuit de pilot, hebben om ze daarbij te helpen.

De studiemiddag vindt plaats op een zeer inspirerende locatie:
De Verdieping van Kennisnet

Bekijk hier een filmpje over De Verdieping