Zoeken

NSGK start proef met 'integrale school'

Vanaf 8 januari 2013 gaan kinderen met en zonder handicap in Roosendaal samen naar school. Dit is een proefproject van NSGK in samenwerking met basisschool de Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal.

Het gaat voorlopig om twee schoolklassen die het hele jaar één middag per week samen les krijgen.

De NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) wil dat kinderen met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen spelen, leren en opgroeien. Ook de reguliere basisschool De Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal vinden dat. Daarom gaan een aantal leerlingen van deze scholen in 2013 een middag per week samen naar school, onder de noemer 'meet2learn'. Na de zomervakantie wordt dit mogelijk uitgebreid tot een dag per week. De leerlingen volgen vakken als muziek, theater, natuur en techniek, en later mogelijk ook rekenen en taal.

Het project wordt ondersteund door onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bovendien worden de resultaten van het project onderzocht in het kader van de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. De opgedane kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld aan andere scholen, zodat meer scholen aan de slag kunnen met gezamenlijk onderwijs. Meer informatie is te vinden via Twitter @meet2learn_Rsd en via www.meet2learn.nl.