Zoeken

Wet Oké door eerste kamer

Gemeenten moeten achterstandskinderen opsporen

MOgroep W&MD is verheugd dat de Eerste Kamer vandaag de Wet OKE heeft goedgekeurd.

Gemeenten worden door deze wet verplicht om peuters met achterstanden op te sporen en VVE (Voor– en Vroegschoolse Educatie) aan te bieden op een peuterspeelzaal of kinderopvang in de buurt. De Wet OKE is pas echt OKE, als goedgeschoolde Mbo-leidsters onze peuters voorbereiden op de basisschool. En gemeenten mogen niet bezuinigen op peuterspeelzalen met VVE in wijken met kinderen die het nodig hebben. Alleen dan pakken we met de Wet OKE echt achterstanden aan. Wel is de motie Dupuis over vrijwillige peuterspeelzalen aangenomen.

Lees meer