Zoeken

Doordecentralisdatie onderwijshuisvesting: Laat u informeren of bezoek informatiebijeenkomst op 12 december

Wetswijziging per 1januari 2014

Op dit moment bereidt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het wetsvoorstel voor dat de decentralisatie van de voorziening onderhoud en aanpassing van de gemeenten naar schoolbesturen regelt. De verantwoordelijkheid voor onderhoud en aanpassing van de gebouwen komt hiermee volledig bij de schoolbesturen te liggen en de uitvoering moet door de besturen zelf bekostigd worden.
De planning is dat de wetswijziging 1 januari 2014 ingaat. De wetswijziging kent de nodige kansen voor schoolbesturen maar er zijn ook uitdagingen die vorm gegeven moeten worden. Bent u er al op voorbereid?

Allereerst is een goede aanvraag voor het huisvestingsprogramma 2014 van belang
Bij de wetswijziging wordt geen opname gemaakt van ieder gebouw. Wel komt er hoogstwaarschijnlijk een overgangsregeling. Mogelijk dat de aanvragen die door schoolbesturen worden gedaan voor het Huisvestingsprogramma 2014 een rol spelen bij de overgangsregeling. Een goede onderbouwde aanvraag brengt u in de juiste positie! De laatste kans daarvoor is 1 februari 2013.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Op woensdag 12 december a.s. organiseert onze partner Penta Rho in meerdere sessies workshops waarin u plenair en individueel wordt geïnformeerd over de op handen zijnde wetswijziging, over de consequenties voor uw exploitatie en vooral over hetgeen u nú kunt doen om te anticiperen op de voorgestelde wetswijziging.

Geïnteresseerd?

U kunt u tot uiterlijk 7 december a.s. aanmelden voor deze bijeenkomst via info@pentarho.nl, onder vermelding van uw naam en contactgegevens, het schoolbestuur dat u vertegenwoordigt en het tijdstip dat u het beste past.

Tijd en locatie

Datum: woensdag 12 december 2012

Tijd: van 16.00 tot 20.00 uur

Locatie:
Penta Rho
Boogschutterstraat 52
7324 BA Apeldoorn

Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.

Meer informatie en contact

Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marieke Stevering via telefoonnummer 055 – 538 66 90 of via mstevering@pentarho.nl

Lees hier de brief van Penta Rho aan de schoolbesturen over dit onderwerp.