Zoeken

Nieuwe website: wij-leren.nl

Leren in samenhang

Een goede leerkracht werkt vanuit visie. Daarvoor moet er wel kennis zijn. Kennis van onderwijsontwikkelingen en in te zetten middelen. Op wij-leren.nl staat deze kennis in een samenhangende context. Wij leren namelijk in samenhang met andere kennis. Wij-leren.nl is een project van Machiel Karels (https://twitter.com/machielkarels).

Op deze website vindt u onderwijskundige begrippen, artikelen, achtergrond- en opinieartikelen over onderwijskundige thema’s. De artikelen zijn geschreven door specialisten op het betreffende vakgebied.

Er staat ook een artikel van Job van Velsen op wij-leren.nl, in de sectie Verdieping/school/brede school (achtergrondartikelen): ‘Breed, Breder, Breedst’ over de overeenkomsten en kenmerken van verschillende types brede scholen.