De Kors Brijerschool in Weesp heeft duidelijkheid over de realisatie van een nieuw gebouw.

De Kors Brijerschool in Weesp heeft duidelijkheid over de realisatie van een nieuw gebouw.
Na jaren van onderzoek, discussies in de raad en adviestrajecten ligt er een raadsbesluit.
Een nieuw gebouw gloort aan de horizon.

Etuconsult verzorgde in een eerder stadium al een rondleiding en adviesgesprek op Het Meesterwerk en Job hield een jaar geleden een inspirerende presentatie voor het hele team tijdens een studiedag.
Maandag j.l. zijn wij gevraagd om het proces richting de Brede School “Variant 1A”, bestaande uit een 16- klassige basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang, te begeleiden.
Dat doen we met heel veel plezier, helemaal omdat het gaat om een proces van onderop en er veel energie en inspiratie uitgaat van de directeur en de bredeschool coördinatoren!

Lees hier het raadsbesluit