Zoeken

Eerste kamer stemt vóór passend onderwijs

Op 9 oktober 2012 stemde een ruime meerderheid van de Eerste Kamer in met de wet op het passend onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen die extra begeleiding nodig hebben, vaker les krijgen in het regulier onderwijs.

In de nieuwe wet staat dat scholen zorgplicht hebben. Samenwerkingsverbanden van scholen krijgen voortaan budget om de zorg te kunnen leveren die kinderen nodig hebben. Daarmee vervalt het ‘rugzakje’; het geld dat ouders kregen om extra begeleiding in te kopen. Op deze manier hoopt demissionair minister Van Bijsterveldt te voorkomen dat de kosten van het speciaal onderwijs verder stijgen. Bovendien wil de minister bereiken dat er bij kinderen wordt benadrukt wat ze wél kunnen en niet wat ze niet kunnen.

Niet iedereen staat positief tegenover de wet. Tegenstanders vinden dat het nog te vroeg is om de wet in te voeren, omdat die nog niet voldoende zou zijn uitgewerkt. Eerdere controverses rond de wet passend onderwijs richtten zich op de bezuinigingen, maar die waren sinds het Lenteakkoord al van de baan. Bovendien heeft Van Bijsterveldt het onderwijs een jaar langer de tijd gegeven om samenwerkingsverbanden op te richten.

De Eerste Kamer stemde niet alleen over het passend onderwijs, maar nam ook een wet aan over het verbeteren van de kwaliteit van het speciaal onderwijs.

Bron: De Rijksoverheid.nl

Lees meer