Zoeken

Proef flexibele schooltijden is een succes

Het lukt ouders beter om werk en gezin te combineren als de basisschool van hun kinderen gebruik maakt van flexibele onderwijstijden. Ook ervaren ouders dan minder stress en brengen zij meer tijd door met hun kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek dat door Regioplan is uitgevoerd naar de resultaten over het eerste jaar van het experiment flexible onderwijstijden.

De scholen die aan de 3-jarige proef meedoen mogen zelf hun begin- en eindtijden bepalen en hebben geen vaste vakanties meer, er mag het hele jaar door lesgeven worden. Daarnaast mogen ze onbeperkt schoolweken van 4 dagen aanbieden. Voorwaarde is wel dat de kinderen voldoende les krijgen. Daar voldeden de scholen aan; ze maakten zelfs meer gebruik van de onderwijstijd dan verplicht is.

Meer individuele aandacht

Doordat kinderen op andere tijden naar school gaan, zitten de klassen minder vol. Hierdoor is er meer individuele aandacht voor leerlingen en heeft elke leerling zijn of haar eigen ontwikkelingspad. De scholen bieden maatwerk. De deelnemende scholen gebruiken dit experiment om hun ervaringen hiermee te delen en gebruiken de begeleiding die in het experiment wordt geboden.

Betere concentratie

Ook de kinderen zien voordelen in flexibele onderwijstijden. Doordat ze eerder beginnen, zijn ze ook eerder thuis. Hugo Jansen (10), leerling van de Sterrenschool in Zevenaar, ziet nog een positieve kant: 'In de zomer zitten er niet veel kinderen in de klas, waardoor ik me beter kan concentreren en goed kan doorwerken. Zo krijg ik mijn weektaak makkelijker af.' (bron: AD.nl)

Over de effecten op het onderwijs is volgens Van Bijsterveldt nog niets te zeggen, daarvoor loopt de proef nog te kort. Tot nog toe zijn in elk geval geen tekortkomingen vastgesteld.

Lees hier het volledige rapport

Beluister het interview van BNR met Lidwien Kok, directeur van Sterrenschool Zevenaar, een van de deelnemende scholen aan de proef.

SER-advies

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde in 2011 dat scholen meer rekening moeten houden met de werktijden van ouders, omdat zij steeds meer moeite hebben hun werk met het gezin te combineren. Daarop besloot Van Bijsterveldt te gaan experimenteren met onderwijstijden.

'Vorm van onderwijs die past bij wens'

De minister wil uiteindelijk 'toe naar een vorm van onderwijs die past bij de wensen van gezinnen en scholen'. Aanpassingen van het systeem moeten leiden tot scholen 'waar leerlingen en leerkrachten dagelijks worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en waar ouders zorg en werk beter kunnen combineren'.
De minister gaat de ervaringen uit de proeven gebruiken om te zien of het mogelijk is om de regels over onderwijstijden flexibeler te maken. Het experiment duurt nog tot 1 augustus 2014 en volgend jaar doen er nog vijf extra scholen mee aan de proef.

Monitor 5-gelijkedagenmodel

Naast de monitor ‘flexibele onderwijstijden’, loopt er een tweede monitor naar het 5-gelijkedagenmodel. Dit model wordt in het advies “Tijden van de samenleving” (SER, 2011) als meest kansrijke onderwijstijdenmodel genoemd om in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving. In dit model hebben alle vijf schooldagen dezelfde lengte en hebben leerlingen een korte middagpauze.

Omdat dit een belangrijke ontwikkeling in de sector is wordt via de bijgevoegde monitor in kaart gebracht wat de gevolgen van dit model zijn op onderwijs en kinderopvang. Deze monitor geeft een interessant inzicht in hoe scholen het model in de praktijk brengen, wat betreft begin- en eindtijd, (toezicht tijdens de) middagpauze, onderwijstijd en kosten. Bij de start van de monitor bleken minder scholen dan gedacht gebruik te maken van het model. Scholen kiezen ook vaak voor het continurooster, dat vasthoudt aan de vrije woensdagmiddag.

Het 5-gelijkedagenmodel leidt, net als de flexibele onderwijstijden, in het algemeen tot tevredenheid bij de betrokkenen. Een meerderheid van de ouders geeft aan dat zij hun werk beter kunnen combineren met hun rol als ouder. Ook voor deze monitor geldt dat het nog te vroeg is om harde concluderende uitspraken over de effecten te doen. (bron: brief van minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer betreft 'Reactie op de monitors flexibilisering onderwijstijd en 5-gelijkedagenmodel')

Begeleiding deelnemende scholen

Samen met Leeuwendaal- VOS/ABB begeleidt Etuconsult de scholen en opvangorganisaties die meedoen aan de pilot.

Lees meer

Lees ook het interview met Job van Velsen en Jan Littink (Leeuwendaal-VOSS/ABB) over het begeleidingstraject.