Zoeken

De Meergronden start met pilot extra onderwijsaanbod

Onder de noemer ’Meergronden Breed’ kunnen leerlingen gebruik maken van extra lessen en activiteiten. Om te bekijken of ouders en leerlingen ook belangstelling hebben voor extra onderwijs, werd de afgelopen maanden een marktonderzoek gehouden.

,,De reacties zijn positief’’, aldus directrice Joséphine Rutten. ,,Ouders beoordelen het idee met een 7,5 en toekomstige ouders met een 7,6. Driekwart van hen heeft de intentie ook daadwerkelijk naschools onderwijs af te nemen.’’ Leerlingen geven een 6,5 voor het idee en acht op de tien scholieren geven aan zeker of waarschijnlijk gebruik te maken van extra activiteiten.

Met Meergronden Breed hoopt de school zich verder te vernieuwen, aldus Rutten. ,,Wij bestaan alweer bijna 35 jaar en de 21e eeuw vergt veel meer extra vaardigheden. Daarom vonden wij het tijd om wat te veranderen. Wij zijn met verschillende partijen gaan praten, zoals De Schoor, Kunstlinie en de bibliotheek. Die reageerden ook positief en willen graag meewerken.’’

Het idee is dat leerlingen straks voor een kleine bijdrage gebruik kunnen maken van naschoolse activiteiten. ,,Dat kan huiswerkbegeleiding of bijles zijn, maar ook theater-, muziek-, of sportlessen’’, vertelt Rutten. ,,De één heeft behoefte aan wat extra begeleiding en de andere zoekt een hobby of ontspanning. Opvallend was dat veel leerlingen in het onderzoek aangaven behoefte te hebben aan een rustige plek om huiswerk te maken Dus dat wordt zeker meegenomen.’’ 

Bron: Almere Vandaag

Etuconsult heeft het onderzoek, in opdracht van de directie van OSG De Meergronden en in samenwerking met onderzoeksbureau Linkinbusiness, opgezet en begeleidt nu de voorbereidingen voor de pilot.
Lees meer over dit project.