Zoeken

Netwerk maakt opnames op Het Meesterwerk te Almere

Netwerk besteedde vrijdag 2 juli j.l. aandacht aan onderwijshuisvesting.
De opnames voor deze uitzending vonden plaats op Het Meesterwerk, op verzoek van het bureau van de Rijksbouwmeester.
Etuconsult zorgde ervoor dat de contacten gelegd werden.

“De manier waarop scholen worden gebouwd, moet drastisch op de schop".
Dit zegt rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. "Scholen moeten worden aangepast aan de moderne eisen. Maar de scholen die nu in de bouwsteigers staan, zijn geen scholen gebouwd voor de toekomst.”

De uitzending sluit aan bij een belangrijk thema waar Job op dit moment bij betrokken is.
Het Netwerkbureau kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede scholen werken namelijk nauw samen met de Rijksbouwmeester, maar ook met de PO raad, VNG, Stimuleringsfonds Architectuur, MO groep en het Service Centrum Scholenbouw om een gezamenlijke agenda te volgen als het gaat om ‘Huisvesting voor kinderen van 0-12 jaar”.
Medewerkers van het ministerie van OCW en VROM zijn als genodigden bij deze ontwikkeling betrokken.

Bekijk hier het fragment

Bron: Netwerk