Zoeken

Cursus Cultuur en creativiteit in de BSO

Een nieuwe cursus voor pedagogisch medewerkers op het gebied van cultuureducatie.

Cultuurnetwerk Nederland en Etuconsult hebben gezamenlijk een cursus ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers op de bso, waarin zij inzicht krijgen en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie.

Cultuureducatie is belangrijk voor kinderen, het brengt ze in aanraking met de rijkdom van cultuur, het stimuleert hun creativiteit en vergroot hun historisch bewustzijn. Ook de politiek hecht groot belang aan cultuureducatie, met het nieuwe cultuurbeleid dat op 1 januari 2013 ingaat wordt kinderen op het gebied van cultuur een stevig fundament geboden.

Betekenisvolle invulling

Steeds meer bso’s bieden culturele activiteiten aan. Maar hoe geef je cultuur en creativiteit een zinvolle plaats binnen het geheel van activiteiten in de bso? Cultuur is zo’n breed begrip, hoe kun je hier als pedagogisch medewerker structuur, betekenis en inhoud aan geven voor de kinderen?

Cultuur is overal en alles kan aanleiding kan zijn voor een culturele activiteit. Wanneer medewerkers zich daarvan bewust worden, krijgt cultuureducatie een betekenisvollere invulling. Door inzicht te krijgen in cultuur en te leren welke mogelijkheden cultuur biedt, kunnen de medewerkers het talent ontwikkelen om de kinderen nieuwe manieren van kijken en zelfexpressie te laten ontdekken.

Cursus op maat

Met dit doel heeft Cultuurnetwerk Nederland in samenwerking met Etuconsult de cursus ‘Cultuur en creativiteit in de bso’ ontwikkeld. Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. De bijeenkomsten worden voor elke groep op maat georganiseerd, zowel op de eigen bso als op inspirerende locaties in de omgeving, bijvoorbeeld een culturele instelling, een museum of een atelier.

Er wordt gewerkt met een vaste trainer en wisselende gastdocenten die workshops verzorgen op het gebied van beeldende kunst en podiumkunst (drama, muziek en/of dans). De trainers komen uit het netwerk van intern cultuurcoördinatoren, opgeleid door Cultuurnetwerk Nederland. Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.

Succesvolle pilots

Er hebben twee succesvolle pilots van de cursus plaatsgevonden, waar enthousiaste reacties op gegeven werden. Enkele quotes van deelnemers aan de pilots:

“Ik vind het jammer dat het maar 4 dagdelen zijn. In deze cursus krijg je zo veel inspiratie om zo toe te passen in de BSO.”
“Wat een leuke cursus! Ik heb veel ideeën gekregen, ben enthousiast geraakt.”
“Ontzettend leuk en inspirerend deze cursus, werkt motiverend om weer anders met activiteiten om te gaan.”

Meer weten?

Meer informatie over de inhoud, opzet en kosten van de cursus kunt u vinden in de brochure. Download hier de pdf.

Inschrijven

U kunt uw medewerkers inschrijven via een inschrijfformulier op onze website. Klik hier voor het formulier.

Contact

Wanneer u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 036-5325785 of e-mail: ditis@etuconsult.nl