Zoeken

Brede School Diemen Noord wordt uniek gebouw

Op 3 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Diemen het Definitief Ontwerp van de Brede School Diemen Noord vastgesteld. Het gebouw, ontworpen door het bureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen (LKSVDD), wordt een bijzonder gebouw. Dat geldt zowel voor de binnenkant als voor de buitenkant.

De gemeente is, samen met Stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP), Stichting Spiritbasisscholen, Stichting Welzijn Diemen en KMN Kind & Co (kinderopvang), bezig om in Diemen Noord op de locatie Tureluurweg een brede school te realiseren. Daarin krijgen basisscholen 't Palet en De Duif samen met de peuterspeelzalen De Tuimelaar en 't Kloddertje en buitenschoolse opvang van KMN Kind & Co een plek. Het gebouw moet verder een ontmoetingsplek voor de hele wijk worden voor zaken rondom de thema’s onderwijs en jeugd. Het is de bedoeling dat in het gebouw samengewerkt gaat worden met de SWD, met sportverenigingen, kunst- en culturele organisaties en met zorginstellingen uit Diemen.

Lees het volledige persbericht

Voor meer informatie, kijk op: www.bredeschooldiemennoord.nl/ontwerp

Lees hier de nieuwsbrief van Brede School Diemen Noord

Etuconsult is projectleider voor zowel de inhoudelijke ontwikkeling als de bouw van de brede school. Lees meer over deze opdracht.