Zoeken

Onderwijs centraal bij tweede Almere Tafel

Op donderdag 14 juni kwamen het Rijk, de gemeente Almere en de maatschappelijke partners bijeen voor de tweede Almere Tafel. Op de agenda: groei van de stad in relatie tot leefbaarheid en de effecten op de kwaliteit van het primair onderwijs. Locatie: Brede School Het Meesterwerk in de wijk Tussen de Vaarten.

Deze locatie was geen toeval: onderwijs stond centraal tijdens de Almere Tafel 2012. Dit was ook de reden dat zowel wethouder Peeters als het Ministerie van OC&W aanschoven aan de Almere Tafel.

Daarnaast waren de voorzitters van de schoolbesturen ASG en Stichting Prisma aanwezig. Het gezelschap begon de bijeenkomst met een rondleiding door de school van mevrouw Dries, de directrice van het Meesterwerk. Zij schetste de uitdagingen waar veel scholen in Almere mee te maken hebben.

Aan de jaarlijkse Almere Tafel staan Rijk, gemeente en maatschappelijke partners stil bij de sociaal economische situatie van de stad in relatie tot de groei van Almere. In het Integraal Afsprakenkader Almere (IAK) is afgesproken dat op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de groei van de stad.

Door nu, bij de tweede Almere Tafel, naast leefbaarheid ook afspraken te maken over de consequenties van groei voor het onderwijs, wordt weer een stap gezet in het voorkomen van negatieve kwaliteitseffecten door groei.

In de Almere Tafel wordt besproken wat het (verwachtte) effect is van de groei van Almere, op bestaande wijken. Het overleg is er erop gericht probleemwijken en grootschalige renovaties te voorkomen. “Het instrument dat Almere hiervoor ontwikkelt is het ‘Early Warning’ system. Doordat we met zo’n systeem eerder en beter weten wat er in de wijken speelt, kunnen de mensen die in de wijken werken, meer maatwerk leveren om inwoners te helpen regie op hun leven te houden”, geeft wethouder Ineke Smidt aan.

Lees meer