Zoeken

Unieke samenwerking schoolbesturen in Almeerse sterrenschool De Ruimte

In het Homeruskwartier in Almere Poort komt een voor Nederland unieke school. Sterrenschool De Ruimte geeft straks niet alleen christelijk, maar ook openbaar onderwijs. En dat allemaal onder één schooldirecteur.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet het licht nog op groen zetten, maar Prisma-directeur Meindert Eijgenstein en directeur van de Almeerse Scholen Groep John van der Vegt staan al in de startblokken. Vanaf volgend jaar worden de eerste leerlingen op De Ruimte verwacht.

De nieuwe school is uniek. In plaats dat de beide schoolbesturen afzonderlijk een nieuwe basisschool starten, doen zij dat nu samen. Uitzonderlijk, want alleen in Nederlandse krimpgebieden is het toegestaan dat twee verschillende schoolbesturen één school runnen.

"Het ministerie staat hier enorm positief tegenover en staat op het punt het goed te keuren", zegt Van der Vegt. Eén van de voornaamste redenen om één school te beginnen is een economische: er hoeft nu maar één zestienklassig gebouw worden neergezet. Een andere reden is inhoudelijk.

Eijgenstein: "De Ruimte wordt een sterrenschool. Die is vijftig weken per jaar geopend, ouders kunnen zelf hun vakanties opnemen. Bovendien zoeken wij samenwerking met allerlei organisaties, zoals Stad en Natuur. Ook is er meer ruimte voor muziek en sport. Door samen te starten hebben we genoeg leerlingen."

De school gaat werken met thema’s. In de ochtend is er ruimte voor bezinning, voor de christelijke leerlingen wordt er gebeden en voor de overige leerlingen is er een andere activiteit. Van der Vegt: "Ouders kiezen nog steeds bewust voor één soort onderwijs. Alles is steeds in overleg."

Bron: Almere Vandaag, 15 juni 2012

Etuconsult is projectleider bij de ontwikkeling en realisatie van sterrenschool De Ruimte. Lees meer over dit project.