Zoeken

De Kopgroep wethouders voor kindcentra vraagt politiek om actie

De Kopgroep wethouders voor kindcentra roept de politiek op om het beleid rondom Integrale Kindcentra (IKC) zoals zich dat in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld verder te bevorderen en te borgen. Het lange termijnperspectief is een ongedeelde basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 12 jaar.

De wethouders voor kindcentra, waaronder René Peeters van de gemeente Almere, vragen de landelijke politieke partijen om de ontwikkeling van kindcentra als basisvoorziening voor kinderen van 0–12 jaar op te nemen in het programma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Soepele doorgaande ontwikkeling

De kindcentra ontwikkelen zich in het huidige stelsel vanuit lokale initiatieven. Maar voor een duurzame ontwikkeling is het van groot belang dat er de komende jaren aan een landelijk kader wordt gewerkt. In dat kader moeten obstakels worden weggenomen die in het huidige versnipperde voorzieningenstelsel de soepele doorgaande ontwikkeling voor kinderen te veel onderbreken.

Lees meer over de Kopgroep wethouders voor kindcentra