Landelijk Steunpunt Brede Scholen zit op De Vaart

 
DE VAART - Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen is gevestigd in Almere.
Projectleider is Job van Velsen die vanuit het pand aan de Bolderweg op De Vaart via zijn bedrijf Etuconsult ondersteuning biedt aan het fenomeen Brede School.
"We werken vanuit Almere en hebben een rechtstreekse lijn naar Den Haag", zegt Van Velsen die met Het Meesterwerk in Almere de Brede School neerzette.

"Almere is de bakermat van de Brede School, ligt mooi centraal voor bezoekers en ik woon zelf ook in de stad.Het is voor Almere toch wel bijzonder een dergelijk Landelijk Steunpunt te hebben "

Het Landelijk Steunpunt brengt mensen en organisaties met elkaar in contact om van elkaars ervaringen te leren. Het slaat aan.

Etuconsult was vorig jaar één van de genomineerden voor de titel 'Almeerse onderneming van het jaar'.
Er is niet alleen vanuit het land, maar ook wereldwijd interesse in de Brede School.
"Vandaar dat je hier nu soms delegaties uit Japan of China ons pand ziet binnenlopen", zegt Van Velsen. "Ik ben zelf onlangs naar een congres in Philadelphia, Amerika geweest om daar te spreken."

Duidelijkheid

Volgens Van Velsen heeft het begrip Brede School wel behoefte aan meer duidelijkheid.
"Als een kinderopvang samenwerkt met een school van 5 kilometer verderop, wordt het vaak al een Brede School genoemd. Maar het gaat natuurlijk veel verder.
Een Brede School werkt structureel samen met instellingen voor welzijn, zorg, kinderopvang, sport en/of cultuur en zorgt voor voorzieningen voor een substantiële uitbreiding van het aanbod.
In onze visie denken wij aan een organisatie voor kinderen tot 12 of 15 jaar waar gewerkt wordt aan de vijf O's: onderwijs, opvang, ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning.

Onderwijs is de belangrijkste trekker De directeur van zo'n Brede School is ook meer een pedagogisch manager dan een hoofdonderwijzer. Hij moet een visie hebben en nieuwe ideeën ontplooien.".

Bron: Almere Deze Week 30 juni 2010