Openingsfeest De Brede School Watergraafsmeer

Woensdag 11 april vond het openingsfeest plaats van brede school Watergraafsmeer. Het prachtige nieuwe gebouw en schoolplein van de Brede Daltonschool, naschoolse opvang de Beukelseberg en peuteropvang Dynamo werden officieel geopend door stadsdeelwethouder Lieke Thesingh. Ook waren er feestelijke muzikale optredens van kinderen.

Bekijk hier meer foto's van het openingsfeest

De Brede School Watergraafsmeer is een samenwerkingsverband van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen tussen twee en twaalf jaar oud, hun ouders en de buurt.
Door een structurele samenwerking tussen school en organisaties voor kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur worden de ontwikkelingskansen voor kinderen vergroot.

De Brede School Watergraafsmeer heeft een gezamenlijke visie en een doorgaande lijn in de werkwijze. Het gebouw van De Brede School Watergraafsmeer is ontworpen door SP Architecten.

Etuconsult (in de persoon van Henry Hennink) was in opdracht van het Amsterdamse schoolbestuur STAIJ als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van brede school Watergraafsmeer. Etuconsult ontwikkelde in nauw overleg met de regiegroep de missie en visie van de brede school en droeg bij aan het tot stand komen van een constructieve organisatiestructuur.

Ook verzorgde Etuconsult de coördinatie bij het opzetten van een breed activiteitenprogramma en onderzochten wij de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van het nieuwe schoolgebouw om invulling te kunnen gegeven aan de missie en doelstellingen van de brede school.