Zoeken

Schrijf u in voor de pilot dagarrangementen!

Wil uw gemeente onderwijs en opvang aaneensluitend aan ouders kunnen aanbieden? Schrijf u dan in voor de pilot dagarrangementen!

Deelname aan deze pilot biedt de kans ervaring op te doen met de ontwikkeling van dit soort aaneensluitende arrangementen. Tot nu toe komen gemeenten hierbij verschillende belemmeringen tegen, belemmeringen die variëren van heel praktisch in de uitvoering tot in wet- en regelgeving.

Deelname aan de pilot kan voor u interessant zijn wanneer u zich naar de ouders in uw gemeente toe, sterker wil profileren met aansluitende programma’s voor onderwijs, opvang en ontspanning. Het doel van de pilot is om daar waar mogelijk al tijdens de pilot de belemmeringen weg te nemen, zodoende krijgt u over langere periode (juni 2012-juni 2015) oplossingsgericht advies en deelt u kennis en ervaringen, onderling in de pilot en in bredere context, zoals met de beide ministeries

De ministers Kamp, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Van Bijsterveld van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vinden het belangrijk dat de combinatie van werk en zorg voor ouders vereenvoudigt. Daarom hebben ze initiatief genomen om - met deze pilots – meer inzicht te krijgen in en overzicht te krijgen van de (on) mogelijkheden die rijk, gemeenten en de betrokkenorganisaties hebben om de aansluitende dagarrangementen verder te ontwikkelen.

Naar verwachting levert dit een belangrijke input voor de volgende fase waarin om de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger moet worden en een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen selecteert en begeleidt de pilots. Vanaf 17 februari kunnen gemeenten die in aanmerking willen komen voor deelname aan de pilots ‘Gemeentebrede dagarrangementen’ zich aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Meer informatie over de pilots en de voorwaarden voor deelname is te vinden in de achtergrondinformatie.

De looptijd van de pilots is van 1 juni 2012 tot 1 juni 2015. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich aanmelden tot 15 april 2012, door het aanmeldingsformulier inclusief de gevraagde bijlagen op te sturen naar (Bolderweg 1, 1332 AX Almere). Tijdens het 8e Jaarcongres Brede School op 23 mei worden de twee pilot gemeenten bekend gemaakt.