Zoeken

Triodus sluit feestjaar af met koninklijk lintje

Op 21 maart sloot kinderopvangorganisatie Triodus een bijzonder jaar af. In het afgelopen jaar vierde Triodus namelijk haar honderd jarig bestaan. Dit jaar is zowel in de kindercentra als op het centraal kantoor feestelijk afgesloten. Wat deze dag extra bijzonder maakte, is het feit dat Rob Vergeer (algemeen directeur Triodus) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!

Tijdens de afsluiting op het centraal kantoor kreeg Rob Vergeer het lintje uitgereikt door loco-burgemeester Ingrid van Engelshoven. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de kinderopvang.

Als algemeen directeur, maar ook daarbuiten, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de pedagogische ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van de kinderopvang in Nederland. Zijn uitgangspunt is dat de kinderopvang zich niet alleen moet richten op de opvang van kinderen, maar dat ook hun vorming en ontwikkeling een belangrijke rol moeten spelen.

Lees meer op de website van Triodus