Oriƫntatietraject Andere Tijden op c.b.s. De Akker in Dieren

Vanaf september 2011 is c.b.s. De Akker zich al aan het oriënteren op ‘Andere Tijden’. Er is een werkgroep rond dit thema geformeerd van ouders en leerkrachten. De directeur heeft Etuconsult opdracht gegeven dit proces van oriëntatie, informatie en besluitvorming rondom Andere Tijden te begeleiden.

Een van de activiteiten is het verzorgen van een ouderavond, waarbij de ouders geïnformeerd worden over andere schooltijden, de verschillende modellen, de trends en ontwikkelingen in ons land, de betekenis daarvan voor onderwijs en kinderopvang en uitleg over de besluitvormingsprocedure. Wat zijn de behoeften en wensen van de ouders zelf?

Doelstelling

c.b.s. De Akker komt, na een oriëntatieproces waarbij alle betrokken partijen worden geïnformeerd, tot een overwogen en breed gedragen besluit ten aanzien van de keuze voor en de invoering van andere schooltijden.

Inzet

Adelien Buruma, adviseur van Etuconsult gespecialiseerd in de begeleiding van Andere tijden-trajecten, zal de rol van trekker, inspirator en ondersteuner voor c.b.s. De Akker in dit proces op zich nemen.