Zoeken

Bijeenkomst Slimme oplossingen voor huur en medegebruik

• Thema: Huur en medegebruik bij onderwijs en opvang
• Datum: 29 maart 2012
• Tijd: van 13.00 - 17.00 uur
• Locatie: Antares in Leusden.

Deze bijeenkomst is de eerste bijeenkomst van een nieuwe groep binnen Bouwstenen voor Sociaal, speciaal gericht op het vereenvoudigen van de samenwerking rond huisvesting van onderwijs en opvang. Doel van deze groep is slimmer om te gaan met huisvesting voor onderwijs en opvang, gericht op een goede kwaliteit en binnen de huidige kaders en mogelijkheden.

Veel schoolbesturen verhuren ruimtes in de school aan kinderopvangorganisaties ten behoeve van buitenschoolse opvang en andere vormen van kinderopvang. Kinderopvang in de school is voor alle betrokken partijen een win-win situatie. De school kan een breed pakket van voorzieningen bieden en de afstemming tussen onderwijs en opvang kan geoptimaliseerd worden.

Een gemeente is aantrekkelijk voor jonge gezinnen wanneer er voldoende voorzieningen voor kinderopvang aanwezig zijn. Bovendien kunnen gemeenten en schoolbesturen met een commercieel marktconform huurtarief de kosten opvangen die gemoeid gaan met leegstand in schoolgebouwen.

Theoretisch kunnen gemeenten, scholen en kinderopvang het met elkaar regelen zoals ze willen. In de praktijk levert dat nog wel eens problemen op. Discussies gaan over wat wel en niet mag. Over de tarieven die worden gerekend. Over de praktijk van altijd en overal weer anders. Kan het niet slimmer en eenvoudiger?

Centrale vraag

Centrale vraag is: Hoe maken we het werkbaarder, eenvoudiger, minder complex voor onszelf en voor anderen? Deelnemers gaan met elkaar op zoek naar goede voorbeelden en slimme oplossingen, die ook als standaard zouden kunnen dienen.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, scholen en opvangorganisaties, actief op het gebied van onderwijshuisvesting, huisvesting kinderopvang, kindcentra, etc. Ook mensen die een keer willen komen kennismaken zijn welkom.

Deze bijeenkomst van het Netwerk onderwijs & opvang wordt gefaciliteerd door Penta Rho, partner van Bouwstenen voor Sociaal en partner van Etuconsult op het gebied van bouw, huisvesting, exploitatie en beheer.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma, inschrijving en kosten, klik hier

Contact

Als u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met Anita Keita of Karin Soldaat van Penta Rho via 055-5386690 of via ksoldaat@pentarho.nl