Zoeken

Opening Brede School Zuid Hilversum

Op zaterdag 10 maart 2012 opent onderwijswethouder Erik Boog van de gemeente Hilversum de Brede School Zuid in aanwezigheid van kinderen, ouders, bestuurders, directieleden en buurtbewoners. De Van Hasseltschool (basisonderwijs), de Savornin Lohman (voortgezet onderwijs) en NSO Hasselbraam (naschoolse opvang) nodigen ouders, medewerkers, bestuurders, directieleden en omwonenden van harte uit om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn.

Belangstellenden zijn welkom vanaf 14.30 uur. De openingshandelingen vinden plaats tussen 15.00 en 15.15 uur op het schoolplein van de Van Hasseltschool aan de Banckertlaan 130. Daarna is de nieuwbouw te bezichtigen tot 16.30 uur.

Lees hier het artikel zoals verschenen in dichtbij.nl op 6 maart jl.