Zoeken

Servicecentrum Scholenbouw blijft tot juli 2012 in bedrijf

Het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) blijft nog tot uiterlijk juli 2012 bestaan. Per 1 januari 2012 heeft het ministerie van OCW de financiering van het centrum gestopt. Volgens het kabinetsbeleid is het nu aan de sector zelf om lopende zaken af te handelen en kennis en ervaring over te dragen, zodat deze niet verloren gaat.

Als gevolg op het SCS is een nieuw kenniscentrum in ontwikkeling, dat opgericht wordt vanuit het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, VO-Raad en VNG.

Lees hier het hele artikel zoals verschenen in Kadernieuws februari 2012

Meer informatie: www.support.nl