Inhoudelijke ontwikkeling en samenwerking nieuwe brede school Kors Breijer krijgt steeds meer vorm.

De partners binnen de nieuwe brede school Kors Breijer werken onder begeleiding van Adelien Buruma, en in samenspraak met de projectleider (Job van Velsen), aan de concretisering van de visie, afspraken, activiteiten en organisatie.

Het fasedocument ten aanzien van het onderwerp ‘Doorgaande lijn’, waarin alle resultaten en afspraken zijn opgenomen, is op maandag 13 februari door de Stuurgroep vastgesteld.
Na een uitvoerige oriëntatie op andere schooltijden, gaat het schoolteam zich nu intern beraden op een uiteindelijke invoering van een continurooster.

De projectgroep werkt op dit moment aan het ontwikkelen van het pedagogisch kader.
Op 22 maart neemt de raad van de gemeente Weesp een besluit over de begroting en naar verwachting zal dan de eerste paal van de nieuwe school rond 1 april de grond in gaan.

Lees meer over deze opdracht