Zoeken

Voorinschrijving pilots ‘Gemeentebrede dagarrangementen’ van start

Het kabinet wil proactief bijdragen aan het bevorderen van in tijd en inhoud aansluitende arrangementen van onderwijs, opvang en ontspanning.

Het doel hiervan is de combinatie van werk en zorg voor ouders te vereenvoudigen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid starten daarom pilots in twee gemeenten, waarbij in de gehele gemeente zoveel mogelijk sluitende dagarrangementen worden gerealiseerd. Op deze wijze kunnen de voor- en nadelen van een volledig sluitend dagarrangement binnen een gemeente in kaart worden gebracht en wordt op kleine schaal een situatie gecreëerd die in de toekomst mogelijk in heel Nederland toepasbaar is. Uitgangspunten hierbij zijn de bestaande juridische en budgettaire mogelijkheden.

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen selecteert en begeleidt de pilots. Vanaf 17 februari kunnen gemeenten die in aanmerking willen komen voor deelname aan de pilots ‘Gemeentebrede dagarrangementen’ zich aanmelden via www.bredeschool.nl. Meer informatie over de pilots en de voorwaarden voor deelname is te vinden in de achtergrondinformatie.

De looptijd van de pilots is van 1 juni 2012 tot 1 juni 2015. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich aanmelden tot 15 april 2012, door het aanmeldingsformulier inclusief de gevraagde bijlagen op te sturen naar (Bolderweg 1, 1332 AX Almere). Tijdens het 8e Jaarcongres Brede School op 23 mei worden de twee pilot gemeenten bekend gemaakt.