Zoeken

Meer experimenteren in en met onderwijs

Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel 'Innovatieve experimenteerruimte onderwijs' is ingediend bij de Tweede Kamer.

Het moet ertoe leiden dat in het primair en voortgezet onderwijs, net als in de andere onderwijssectoren, meer ruimte komt voor verenieuwende experimenten die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van het onderwijs.

Lees het hele artikel zoals verschenen in Kader Primair van januari 2012