Opdracht Brede School Leiden Noord

De gemeente Leiden werkt aan de Brede School Leiden Noord, Het Gebouw genoemd.
De bouw is inmiddels gestart, de oplevering is gepland in november 2012. Ook zijn afspraken gemaakt over inhoudelijke samenwerking en beheer, vastgelegd in diverse documenten en samenwerkingsovereenkomsten.

Deze afspraken moeten de komende periode geconcretiseerd, verankerd en uitgevoerd gaan worden, zodat alles startklaar is bij de ingebruikname van het gebouw. De huidige externe kwartiermaker stopt per januari 2012.

De gemeente Leiden heeft Etuconsult gevraagd een plan van aanpak en offerte te maken om de voortgang van dit unieke project verder vorm en inhoud te geven en de rol van kwartiermaker over te nemen.

Om tot een succesvol traject en eindresultaat te komen, werken wij met een projectteam van twee specialisten, Anita Keita (m.n. beheer, exploitatie en overeenkomsten) en Job van Velsen (m.n. inhoud, samenwerking en communicatie), en Adelien Buruma, inhoudelijk adviseur. Adelien wordt met name ingezet ten behoeve van begeleiding van inhoudelijke werkgroepen, inhoudelijke ondersteuning, voorbereiding en advisering.

De looptijd van het project is gepland vanaf 23 januari 2012 t/m juni 2012, dit is een periode van 22 weken.

Lees meer over deze opdracht

Meer informatie over de Brede School Leiden Noord