Zoeken

Evaluatie PPS bij school na drie jaar

Het Montaigne Lyceum was destijds de eerste echte "maatschappelijk vastgoed PPS" in Nederland. Deze school staat er nu drie jaar. Wat zijn nu de ervaringen met het beheer? Want bij deze school is niet alleen de realisatie uitbesteed, maar ook het beheer, en wel voor 30 jaar!

Het Servicecentrum Scholenbouw heeft een interessante evaluatie opgesteld. Haar belangrijkste conclusies zijn: PPS heeft op papier vele voordelen, in het Montaigne Lyceum zijn niet al die voordelen uit de verf gekomen, maar als pilot is ze zeker geslaagd.

Voor de PPS-sceptici zullen deze conclusies niet erg overtuigen. Maar voor de bestuurders en professionals die actief op zoek zijn naar alternatieven voor de huidige investeringspraktijk biedt de evaluatie beslist een aantal eye-openers. Eén daarvan is de sterk gestegen tevredenheid van de gebruikers. In het eerste jaar na oplevering lag de tevredenheid op een 4. Twee jaar later was deze gestegen naar een 7! De PPS houdt de gecontracteerde marktpartij blijkbaar goed bij de les.

Ander opvallend punt is de grote overcapaciteit van het gebouw. De school telt nog geen 900 leerlingen terwijl er ruimte is voor 1200. De evaluatie maakt echter niet duidelijk wie de probleemeigenaar daarvan is. Ligt het leegstandsrisico (gedeeltelijk) bij de PPS-aanbieder of ligt dit nog traditioneel bij school en gemeente?

Klik hier voor de publicatie.