Vervolg projectleiderschap ontwikkeling en realisatie Eerste Almeerse Sterrenschool

Stichting Prisma Almere heeft, mede namens Partou Kinderopvang BV en De Schoor, Etuconsult verzocht het projectleiderschap rond de ontwikkeling en realisatie van Eerste Almeerse Sterrenschool 'De Ruimte' te vervolgen, tot het moment van aanstelling van een inhoudelijk directeur. Dit zal naar verwachting rond 1 maart 2012 plaatsvinden.

Etuconsult zal in de periode van 1 januari tot medio maart als spin in het web van de Eerste Almeerse Sterrenschool blijven fungeren. Ons doel is het versterken van het fundament van de inhoudelijke organisatie volgens de vijf sterren, de principes van het concept Sterrenschool, waarop de inhoudelijk
directeur kan voortbouwen. 

Etuconsult neemt als projectleider de trekkersrol en bewaakt het proces dat moet leiden tot een succesvolle start in augustus 2012. We zijn eerste aanspreekpunt en zorgen voor verbinding tussen de stuurgroep, de projectgroep, de werkgroepen, de gemeente en overige partners.

We leveren zowel organisatorisch als inhoudelijk input, ondersteuning en mankracht voor
de bestaande werkgroepen: ICT, Pedagogiek en Didactiek, Personeel en Organisatie, Binding met de Buurt en Communicatie. De werkgroepen komen tot een planning, waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe fase die in zal gaan als er een inhoudelijk directeur aangesteld is, en waarbij werkgroepen mogelijk qua opdracht en samenstelling herijkt worden. 

Tijdens de eerste stuurgroepvergadering in januari 2012, stellen we samen met de stuurgroep de planning per werkgroep vast. We dragen zorg voor tijdige besluitvorming in de stuurgroep, adviseren de stuurgroep gevraagd en ongevraagd en zetten ons netwerk in om de door de stuurgroep gestelde ambities te helpen realiseren.

Lees meer over deze opdracht