Zeer goede resultaten bereikt in ontwikkeling van Eerste Almeerse Sterrenschool 'De Ruimte'

Met veel toewijding is het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijke ontwikkeling van de Eerste Almeerse Sterrenschool. Daardoor zijn er meer resultaten bereikt dan gedacht en zijn de doelen meer dan bereikt.

Tijdens een studiedag op 8 december hebben de werkgroepen concrete werkagenda's uitgewerkt. Etuconsult zal de werkgroepen begeleiden bij het proces van uitvoering van deze werkagenda’s.

Na de kerstvakantie start de van werving van de inhoudelijk directeur, die naar verwachting rond 1 maart 2012 zal aantreden.

In januari vinden de gesprekken plaats over deelname van 'De Ruimte' aan de pilot flexibele onderwijstijden, waarvoor de school zich had aangemeld.

De inzet van ICT bij het ontwikkelen van de doorgaande lijn is een belangrijk speerpunt. Ter inspiratie is een bezoek gebracht aan Wittering.nl in Rosmalen. Gekeken is naar vernieuwende vormen van leren, de organisatie van leren en de manier van leren, die met de inzet van ICT mogelijk worden.

Met de gemeente Almere en zorgaanbieders op het gebied van jeugdzorg wordt gekeken naar hoe er een goede zorgstructuur neergezet kan worden in de Eerste Almeerse Sterrenschool. 'De Ruimte' wordt hierbij als pilot gebruikt voor de wijze waarop onderwijs, kinderopvang, zorgaanbieders en de gemeente als partners vanaf het begin samenwerken om een zorgstructuur te ontwikkelen.

Ook is er een bureau uitgekozen die opdracht heeft gekregen de huisstijl voor 'De Ruimte' te ontwikkelen: Angelique Kip creatieve communicatie

Lees meer over dit project