Zoeken

Jaarbericht Brede school 2009 verschenen

Zojuist is het Jaarbericht Brede school 2009 verschenen.
In deze, in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelde brochure vindt u de laatste informatie, trends en ontwikkelingen op het gebied van brede scholen in het primair en het voortgezet onderwijs.
 


De gegevens zijn verzameld bij brede scholen zelf, gemeenten en schoolbesturen.
Opvallende trends zijn onder andere de doorzettende groei van het aantal brede scholen, ook op het platteland, verrijking en talentontwikkeling voor alle leerlingen als motief en ontwikkelingen in de organisatie van de brede school.


De brochure is aan te vragen via Oberon, of hier te downloaden.