Zoeken

Deadline indienen projecten voor Innovatieprijs aanpak kindermishandeling verlengd

Utrecht, 24 november 2011 – Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling hebben de deadline voor het indienen van projecten voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling verlengd tot 15 januari 2012. Organisaties die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling krijgen hierdoor meer tijd om hun project aan te melden voor de Innovatieprijs. De prijs bestaat uit een bedrag van € 20.000,- te verdelen over één of twee winnaars. Wie dat zijn wordt bekendgemaakt tijdens een nog nader vast te stellen feestelijke bijeenkomst/congres voor de zomer van 2012. De organisatie is in handen van Stade Advies B.V. in Utrecht.

Eerdere winnaars (van de voormalige Jan Brouwerprijs) zijn het weerbaarheidsproject Rots en Water, het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum, prof. dr. Andries van Dantzig (1921-2005) als vertegenwoordiger van actiegroep RAAK en de projecten Bemoeizorg in de JGZ 0-19 jaar, Ouder- en Kindzorg Extra , Jepie Pikin, “Als het misgaat bel ik jou” ,de jongerentheaterproductie Stuk, STUKYOUTOO en ‘VoorZorg- Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding’.

Criteria


De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury aan de hand van de volgende criteria:

  • het project richt zich - direct of indirect - op het voorkómen van kindermishandeling;
  • er is over het project gepubliceerd (de publicatie dient niet ouder te zijn dan drie jaar);
  • er is een beschrijving van het project gericht op overdraagbaarheid van het project;
  • het project is geëvalueerd / te evalueren;
  • het project is vernieuwend;
  • de aanmelding is vóór 15 januari 2012 ontvangen op het volgende adres:

Stade Advies B.V.
T.a.v. Brechtje Parent
Postbus 13124
3507 LC UtrechtAanmeldingsformulier


Het aanmeldingsformulier is via www.stade-advies.nl te downloaden of op te vragen via e-mail advies@stade.nl. Meer informatie over de prijs is te vinden op www.stade-advies.nl, www.kinderpostzegels.nl en www.voorkomkindermishandeling.nl.