Etuconsult doet herpositioneringsonderzoek in opdracht van OSG De Meergronden

OSG De Meergronden in Almere wil aan de slag met het verbreden van haar aanbod.

Door het opzetten van een zogenaamde ‘Brede School' of 'Kantoortijdenschool', een school die van 8 tot 18 uur is geopend, bieden we leerlingen extra tijd: tijd om extra onderwijs te genieten als dat noodzakelijk is, tijd om begeleid te worden bij het huiswerk, maar ook tijd om actief te zijn op andere gebieden die niet minder belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind.

De kantoortijdenschool is nu nog een idee, maar moet een concreet ‘product’ worden. Hiervoor is onderzoek nodig: naar ervaringen elders in Nederland of daarbuiten, naar het aanbod dat in Almere haalbaar is (kansen/bedreigingen), naar de bereidheid van organisaties/bedrijven om samen te werken, naar de kosten en opbrengsten en naar de vraag bij ouders en leerlingen.

Etuconsult is gevraagd dit onderzoek voor OSG De Meergronden uit te voeren.

Het centrale doel van het onderzoek

“Vaststellen hoe OBS De Meergronden zich kan herpositioneren teneinde het aanbod voor haar leerlingen te vergroten, de dagindeling van de school tegen het daglicht te houden en haar positie in haar verzorgingsgebied te versterken”.

Lees meer over deze opdracht