Zoeken

Van denken naar doen.

Opvoeden versterken in de praktijk.

Peter Stam Peter Paul Doodkorte hebben een vervolg gepubliceerd op de notitie 'Opvoeden Versterken' (november 2010): 'Van denken naar doen. Opvoeden versterken in de praktijk.' (september 2011)

In de notitie ‘Opvoeden Versterken’ wordt er voor gepleit om daarbij niet uit te gaan van een sector die vastlopende opvoeders het probleem uit handen neemt, maar van een sector die zoekt naar mogelijkheden om opvoeders te versterken bij het weer zélf te kunnen.

Vanuit die visie vormt de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders binnen de eigen sociale context het uitgangspunt en is het de uitdaging om de mogelijkheden en de kracht van jeugdigen en hun opvoeders te benutten en te (helpen) versterken.

Het in de praktijk vormgeven van deze visieverandering vormt geen simpele opgave. De notitie ‘Opvoeden Versterken’ geeft hiervoor ook weinig concrete aangrijpingspunten. Er zijn na de publicatie van deze notitie en vooral na de presentatie van de notitie op de VNG-congressen in het voorjaar van 2011 dan ook veel vragen gekomen.

In vrijwel alle gevallen ging het hierbij om vragen naar een nadere concretisering van de geformuleerde uitgangspunten. Deze notitie voorziet daarom in een verdere verdieping en verbreding van de genoemde beleidsvisie en reikt concrete bouwstenen aan om in de eigen gemeente of professionele opvoedingscontext mee aan de slag te gaan.

Download de pdf
Van denken naar doen. Opvoeden versterken in de praktijk.