Zoeken

Geld voor 'overbelaste' scholieren die met school dreigen te stoppen

Scholen in Almere ontvangen de komende twee jaar negen ton van het Rijk.
Het geld is bedoeld voor extra begeleiding van jongeren met een opeenstapeling van problemen, die zonder startkwalificatie uit het voortgezet onderwijs (VO) en mbo-onderwijs dreigen te vallen.

,,Het geld wordt voornamelijk in bestaande projecten geïnvesteerd'', vertelt programmamanager Giny Smits van het ROC Flevoland dat namens de regio het geld beheert.
,,Zo zijn er in het VO in Almere al een aantal 'zorglokalen' opgezet waar de jongeren worden opgevangen voor ondersteuning.
We willen die zorg extra uitbreiden en er komen bij het Groenhorstcollege en het Baken Stad twee nieuwe zorglokalen.

In het mbo gaat er onder meer geld naar het coach-plus project op het ROC Flevoland. Die coaches bieden extra begeleiding aan de jongeren en ondersteunen docenten. Daarnaast organiseren ze bijvoorbeeld ook workshops schuldhulp.''

Ten slotte wordt er geïnvesteerd in regionale scholing.
,,En er wordt samen met Hogeschool Windesheim een scholingsaanbod ontwikkeld dat is toegespitst op het begeleiden van overbelaste jongeren. De bedoeling is om dit allemaal voor 1 augustus gereed te hebben.''

Volgens het rapport 'Vertrouwen in de school' heeft 25 procent van de jongeren die vroegtijdig school verlaten 'allerlei problemen' en is 'overbelast'.


,,Op basis van die aanname is bekeken waar het geld word ingezet. Maar ik sluit echter niet uit dat het genoemde percentage in werkelijkheid in Almere veel hoger ligt, gezien het feit dat we hier steeds meer te maken krijgen met grote stedenproblematiek'', stelt Smits.
,,Die 25 procent is dus slechts een minimum van het aantal overbelaste jongeren. Feitelijk weten we het niet.

Bron: Almere Vandaag 23 juni 2010, Liset van Ravenzwaaij