Zoeken

Pensioenfonds investeert in kindercentrum

SWK Groep, een van de grootste aanbieders van kinderopvang zonder winstoogmerk, gaat met financiële ondersteuning van een pensioenfonds een multifunctioneel kindercentrum bouwen in Zuid-Holland.

Met dit voor Nederland unieke project is een investering gemoeid van €20 tot 35 mln. ‘We denken het project binnen een tot twee jaar te kunnen realiseren’, zegt Ad Doorneveld, bestuursvoorzitter van SWK.

Behalve kinderopvang is in het ‘integraal kindercentrum’ ook ruimte voor een basisschool, zorginstellingen, cultuur- en sportvoorzieningen.
Initiatiefnemer SWK, die momenteel 185 crèches, peuterspeelzalen en ruimtes voor buitenschoolse opvang exploiteert, is een warm pleitbezorger van de integratie van onderwijs en buitenschoolse opvang. ‘Het is goedkoper omdat je de huisvesting deelt, en het is kwalitatief beter. En het is rustiger voor de kinderen.’

Modelproject

Het kinderencentrum zal waarschijnlijk verrijzen in het verzorgingsgebied van SWK, de regio Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Doorneveld spreekt van een modelproject: ‘Er zijn al wel enkele initiatieven in deze richting, maar die zijn niet volledig geïntegreerd. Wij gaan een echt kindercentrum bouwen. Alle onderdelen hebben een relatie met kinderen.’
De Rotterdamse stichting voor kinderopvang SWK zet jaarlijks met 2300 werknemers bijna €80 mln om. Zij heeft onvoldoende financiële middelen om het nieuwe project op eigen kracht te realiseren. Daarom voert het sinds begin dit jaar gesprekken met een pensioenfonds dat bereid is te investeren in dit ‘maatschappelijke project’ en daarvoor een redelijk rendement vraagt. Het SWK-bestuur wil de naam van de beoogde financier nog niet vrijgeven.

Het aantal kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang is de laatste jaren stormachtig gegroeid. De markt is hevig versnipperd. Er zijn enkele grote niet-commerciële instellingen zoals Humanitas en SWK. Ook particuliere aanbieders groeien snel.

Bron: Het Financieele Dagblad Door: Verbeek, J.