Landelijk Steunpunt Brede Scholen verlengd

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen krijgt van het ministerie subsidie voor de komende drie jaar. Het Landelijk Steunpunt kan hierdoor nog meer scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten helpen bij het ontwikkelen van brede scholen.

Dit doet het Landelijk Steunpunt door actief contact te zoeken met brede scholen, maar ook door het bijeenbrengen, toegankelijk maken, delen en verspreiden van kennis. Ook brengt het Landelijk Steunpunt mensen en organisaties met elkaar in contact om van elkaars ervaringen te leren.

U kunt bij het Landelijk Steunpunt terecht met vragen als: wat moet ik doen als ik een brede school wil starten? Hoe ga ik om met knelpunten bij de ontwikkeling? Waar vind ik goede voorbeelden van brede scholen?
Om aan de laatste vraag tegemoet te komen, heeft het Landelijk Steunpunt ambassadeurs in het leven geroepen: voorlopers op het gebied van brede schoolontwikkeling. Er zijn er inmiddels meer dan dertig over het hele land verspreid. U kunt deze ambassadeurs bezoeken.

Ook ontwikkelt het Landelijk Steunpunt, samen met haar partners, regelmatig brochures en publicaties op het gebied van brede scholen. Zo ontwikkelde zij onder andere een brochure over verschillende verschijningsvormen van brede scholen.

Vier keer per jaar overlegt het Landelijk Steunpunt met een team van experts op het gebied van de ontwikkeling rondom brede scholen.
Het Landelijk Steunpunt werkt samen met een aantal organisaties, waaronder het Servicecentrum Scholenbouw. De communicatie via internet verloopt via www.bredeschool.nl

Bron: www.bredeschool.nl