Een boom om te wensen in Stedenwijk Midden

Vrijdag 21 oktober vindt de opening plaats van ‘Een boom om te wensen’, de nieuwe ontmoetingsplaats in Stedenwijk Midden. De opening zal verricht worden door Berdien Steunenberg, wethouder Beheer, leefomgeving en cultuur. Zij zal als eerste een lintje met een persoonlijke wens in de boom ophangen. Daarna kunnen anderen haar voorbeeld volgen.

Ontmoetingsplaats

 Woningcorporatie Ymere en de Gemeente Almere werken samen met andere partners aan de wijkaanpak Stedenwijk Midden. Stedenwijk Midden is een vitale, groene en sportieve wijk in Almere-Stad, onder andere door de Playground van Clarence Seedorf, de Dierenweide en binnenkort de Stadsakker in het Den Uylpark.

Daarnaast is er behoefte aan een plek om te ontmoeten, een plek waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan, een plek voor rust en bezinning naast alle actie.

Duurzame binding

In dat kader is in opdracht van Ymere het kunstproject ´Een boom om te wensen´ontwikkeld door Etuconsult. Dit project is een samenwerkingsverband tussen De Brede School Stedenwijk, De Schoor, bewoners van Stedenwijk Midden, de Buurtclub en de gemeente Almere.

Het doel van dit project is een kunstzinnige impuls geven aan de leefomgeving van Stedenwijk Midden en zo een duurzame binding te laten ontstaan tussen leerlingen van De Brede School Stedenwijk, hun ouders en buurtbewoners.

Gezamenlijk kunstwerk

De ontmoetingsplaats bestaat uit gemozaïekte bankjes en poefjes, met in het midden een boom. Een boom, omdat die stilte, rust en geduld symboliseert en beschutting biedt voor zon en regen. Leerlingen van De Brede School Stedenwijk, hun ouders en buurtbewoners hebben de afgelopen weken samen gewerkt aan het mozaïeken van de bankjes en poefjes tijdens workshops in activiteitencentrum Stedenpunt. In verschillende talen is het woord ‘wens’ er op te lezen.

Een boom om te wensen

Iedereen kan een lint of briefje in de boom hangen en een wens doen. De lintjes symboliseren alle mensen die er langs kwamen en even bleven staan of zitten, ze geven aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en herinneren aan het feit dat elk mens wensen en dromen heeft. ‘Een boom om te wensen’, een kunstwerk met een duidelijke functie waar een gemeenschappelijk verhaal kan ontstaan.

Levend middelpunt

De Schoor en de Buurtcommissie zullen jaarlijks activiteiten rond de boom organiseren. Iemand kan onder de boom iets vertellen over de stand van zaken in de wijk, er kan worden voorgelezen onder de bladeren. Deze activiteiten kunnen ontstaan op initiatief van de buurtbewoners. Zo wordt de boom een levend middelpunt waar verhalen en ervaringen zich omheen verzamelen.