Zoeken

Inzicht in verschillende soorten brede scholen

Er is niet één soort brede school. Brede scholen komen in verschillende verschijningsvormen in ons land voor. Het Landelijk Steunpunt publiceert een brochure waarin de verschillende verschijningsvormen worden toegelicht. Naast de ‘klassieke brede school’, de oudste verschijningsvorm van een brede school die vooral vanuit achterstandenbeleid werd opgericht, onderscheidt het Landelijk Steunpunt vier andere vormen van brede scholen: het ‘netwerkmodel’, het ‘compacte model’, een ‘breed voorzieningen model’ en het ‘integrale model’. Dat staat in de brochure ‘Verschijningsvormen van brede scholen 2011’. De brochure is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Sardes, NJi en AVS.

'Brede scholen veranderen voortdurend en iedere brede school is uniek. Zij passen zich aan aan hun omgeving, aan specifieke wensen en inzichten, maar die verschillende vormen ontstaan ook door het veranderende onderwijs- en jeugdbeleid. Met deze publicatie brengt het Landelijk Steunpunt in kaart welke soorten brede scholen er op dit moment bestaan. Een brede school kan zich ook ontwikkelen tot een andere vorm: bijvoorbeeld een brede school als een breed voorzieningen model die groeit naar het integrale model. Daarbij kan de poster helpen die bij de brochure hoort. Je ziet dan meteen waar je staat als brede school en wat je zou kunnen doen om naar een andere vorm te groeien’, aldus Job van Velsen, projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

De publicatie over de verschijningsvormen is bedoeld voor iedereen die bij de brede school ontwikkeling betrokken is, zowel binnen scholen, gemeenten of andere betrokken organisaties of geïnteresseerd is in de brede school ontwikkeling.

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen is in 2009 door het ministerie van OCW opgericht om scholen, gemeenten en andere organisaties te helpen bij de ontwikkeling van brede scholen. Dit doet het Landelijk Steunpunt door actief contact te zoeken met brede scholen, maar ook door het bijeenbrengen, toegankelijk maken, delen en verspreiden van kennis. Ook brengt het Landelijk Steunpunt mensen en organisaties met elkaar in contact om van elkaars ervaringen te leren. Het Landelijk Steunpunt beschikt over een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs. Dit zijn goede voorbeelden van brede scholen die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen met andere scholen.

klik hier voor de brochure

Klik hier voor de poster