Zoeken

Plezier in leren door te spelen in Hendrik-Ido-Ambacht

Samenwerking brengt nieuwe vorm van kinderopvang in Hendrik-Ido-Ambacht

Kinderopvang-Ambacht en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht starten 24 oktober de eerste pilot in Nederland voor onderwijs aan 3-jarigen die geheel op spelend leren gericht is. Binnen deze nieuwe vorm van kinderopvang maakt het kind op spelenderwijs kennis met de structuur van het schoolgaan waardoor een betere aansluiting met het basisonderwijs bewerkstelligd wordt. Bovendien leren de kinderen in deze tussenvorm plezier in leren te krijgen door het spelenderwijs aan te bieden.

Gericht op de groei van kinderen

Sinds enkele jaren is er in Nederland een groeiende vraag van ouders, scholen en kinderopvang naar een combinatievorm van opvang en onderwijs die kinderen uitdaging biedt en een optimale start verschaft binnen het basisonderwijs. ‘Het beleid van beide stichtingen richt zich op het actief betrekken van de directe omgeving van het kind en het samenwerken met lokale partijen die, net als wij, gericht zijn op de groei van kinderen. Wij hebben samen de ambitie het ontwikkelcentrum voor kinderen te zijn, waarbij we streven naar een aanbod van kinderopvang die het best bij een kind past’, aldus Ron Seidler, directeur van Kinderopvang-Ambacht, en Meindert Schenk, bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht.

Spelend leren

Spelend leren betekent een beredeneerd leerstofaanbod en dus niet eerder beginnen met rekenen en lezen. De groep 3-jarigen krijgt deze ‘leer’-stof aangeboden door een ervaren kleuterleerkracht van de openbare basisschool De Bron en een pedagogisch medewerker van Kinderopvang-Ambacht. Deze nieuwe vorm van kinderopvang valt onder de wet Kinderopvang waarbij de tegemoetkoming kinderopvang op basis van het maximaal fiscaal tarief van kracht is. Ouders kunnen hun 3-jarige dreumesen gedurende 4 ochtenden per week onderbrengen bij Kinderopvang-Ambacht.


Maandag 24 oktober a.s. start de pilot en wordt de locatie officieel in gebruik genomen door wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Sport, Dienstverlening Michiel van der Vlies

Bron: www.nieuwsbank.nl