Zoeken

Langere financiƫle ondersteuning voor fuserende scholen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt doet onderzoek naar het verlengen van compensatieperiode voor schoolbesturen die besluiten om (kleine) scholen samen te voegen.

Het is in de praktijk gebleken dat een schoolbestuur niet genoeg compensatie krijgt met de huidige  regeling. Op dit moment krijgt een schoolbestuur in het eerste fusiejaar een volledige compensatie en in het tweede jaar vijftig procent. Verlenging van de compensatieperiode betekent meer middelen voor schoolbesturen die (kleine) scholen samenvoegen. Verlengde compensatie zou realistischer zijn, met name voor scholen in krimpgebieden.

Scholen in krimpgebieden, waaronder Oost-Groningen hebben ieder jaar te maken met een lagere aantal leerlingen. Hierdoor zijn er minder inkomsten. Deze kunnen worden ondervangen door personeelsreductie en lagere huisvestinglasten, echter blijft het noodzakelijk dat er leerkrachten voor de klas staan en het gebouw verwarmt is. Hier is in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd.

De leerlingendaling werkt ook door in het voortgezet onderwijs. De effecten zijn het grootst in het VMBO. Beroepsopleidingen zoals techniek, die toch al zwaar onder druk staan, dreigen bij verdergaande krimp volledig te verdwijnen. Daarom bereidt OCW voor het voortgezet onderwijs een wet voor die het eenvoudiger maakt om experimenten te starten, waarmee scholen in krimpregio’s meer ruimte krijgen.

De hulp van gemeenten is vrijwel altijd nodig om het uitgavenpatroon van de schoolbesturen aan te passen. Huisvesting valt tevens onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Overleg tussen schoolbesturen met meerdere gemeenten is in veel gevallen noodzakelijk. Vooral in krimpgebieden is een regionale aanpak van het onderwijsaanbod hard nodig.

Bron:www.westerwoldeactueel.nl

Meer lezen over krimp. Klik hier