Zoeken

Laatste ronde voor subsidieaanvraag BKK


Kinderopvangorganisaties kunnen vanaf 1 september voor de vierde en laatste keer opleidingsbudget aanvragen bij het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). De aanvraagtermijn loopt tot 1 juli 2012.

Het opleidingsbudget bedraagt 1.250 euro per organisatie plus 100 euro per medewerker. Iedere kinderopvangorganisatie in Nederland heeft hier recht op. In de vorige termijn vroegen 540 organisaties bijna 7 miljoen euro aan voor extra pedagogische scholing voor ruim 630 duizend medewerkers.

Het BKK startte in 2009 en kreeg 40 miljoen euro van het ministerie van OCW om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Dat leverde onder meer de pedagogische kaders voor de dagopvang en de bso op.
Meer informatie: Aanvragen opleidingsbudget;

Bron: NJi