Zoeken

'Zodoende': bouwen voor kinderen door corporaties

Kinderopvang en basisonderwijs zoeken partners in het realiseren van huisvesting.
Volgens het Netwerkbureau Kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen kunnen woningcorporaties een rol spelen in de ontwikkeling en het beheer van gebouwen voor kinderen.

Tijdens de Aedes Corporatiedag ontving Aedes-voorzitter Marc Calon de eerste uitgave van de brochure Zodoende uit handen van Job van Velsen en Yvette Vervoort.

Deze brochure heeft als doel corporaties te informeren over de sectoren kinderopvang en onderwijs en hen bewust te maken van de kansen voor corporaties in deze sectoren.

Initiatiefnemer Netwerkbureau Kinderopvang maakte deze brochure samen met Aedes, Landelijk Steunpunt Brede Scholen en Servicecentrum Scholenbouw.
Alle Aedes-leden ontvangen de brochure en later zal de brochure ook te downloaden zijn op Aedesnet en op de sites van betrokken organisaties.