Zoeken

De aanmelding voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2012 is begonnen

 

Innovatieprijs aanpak kindermishandeling voor projecten die kindermishandeling helpen voorkomen


De aanmelding voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2012 is begonnen. Voor de zevende keer (als opvolger van de voormalige Jan Brouwerprijs) willen Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling op deze manier initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling. De prijs bestaat uit een bedrag van € 20.000,- te verdelen over één of twee winnaars. Wie dat zijn wordt bekend gemaakt tijdens een nog nader vast te stellen feestelijke bijeenkomst/congres voor de zomer van 2012. De organisatie is in handen van Stade Advies B.V. in Utrecht.


Eerdere winnaars zijn het weerbaarheidproject Rots en Water, het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum, prof. dr. Andries van Dantzig (1921-2005) als vertegenwoordiger van actiegroep RAAK en de projecten Bemoeizorg in de JGZ 0-19 jaar, Ouder- en Kindzorg Extra , Jepie Pikin, “Als het misgaat bel ik jou” ,de jongerentheaterproductie Stuk, STUKYOUTOO en ‘VoorZorg- Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding’.

Criteria

De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury aan de hand van de volgende criteria:

  • het project richt zich - direct of indirect - op het voorkómen van kindermishandeling;
  • er is over het project gepubliceerd (de publicatie dient niet ouder te zijn dan drie jaar);
  • er is een beschrijving van het project gericht op overdraagbaarheid van het project;
  • het project is geëvalueerd / te evalueren;
  • het project is vernieuwend;
  • de aanmelding is vóór 1 december 2011 ontvangen op het volgende adres:

Stade Advies B.V.
T.a.v. Brechtje Parent
Postbus 13124
3507 LC Utrecht

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier is via www.stade-advies.nl te downloaden of op te vragen via e-mail advies@stade.nl. Meer informatie over de prijs is te vinden op www.stade-advies.nl, www.kinderpostzegels.nl en www.voorkomkindermishandeling.nl.