Zoeken

Samen onder één dak?

Randvoorwaarden, aanbevelingen en tips voor samenwerken onder één dak

In april 2011 organiseerde het Netwerkbureau Kinderopvang een aantal regionale conferenties in het kader van praktisch en oplossingsgericht samenwerken tussen kinderopvang, onderwijs en gemeenten.
Frank Studulski (Sardes) en Job van Velsen (Netwerkbureau Kinderopvang) inventariseerden tijdens hun workshop ‘Samen onder één dak’ gebruikerservaringen op het gebied van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Tips die bijdragen aan een goede, prettige, constructieve en/of duurzame samenwerking. Deze gebruikerservaringen zijn gerubriceerd en aangevuld met aanbevelingen van Frank en Job. Deze tips kunnen een bijdrage leveren aan een goede samenwerking omdat ze juist vanuit de praktijk benoemd worden.

Werken vanuit één gezamenlijke visie?


Samenwerken in één gebouw vraagt om te beginnen afstemming over de pedagogische visie. Het gaat er niet om elkaar een visie op te leggen, maar om er samen over te spreken en de visie vervolgens te concretiseren in zichtbare indicatoren. School, opvang en anderen, vanuit een gezamenlijke visie aan de slag.

Klik hier voor het informatief bulletin