Ontwerp Kors Breijer aan buurt gepresenteerd

Het voorlopige ontwerp van de nieuwe Brede School Kors Breijer is maandag gepresenteerd. De ouders, leerkrachten en buurtbewoners reageerden positief, maar blijven sceptisch.


Veel vragen over het ontwerp van de Brede School.


De Brede School Kors Breijer moet onderdak bieden aan 16 basisschoolgroepen, twee kinderdagverblijfgroepen, buitenschoolse opvang voor kinderen tot en met groep 5 van kinderopvang Kind & Co, een peuterspeelzaal van Versa Welzijn en een sportvoorziening. De school wordt zodanig gebouwd, dat het gemakkelijk voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Ook voor activiteiten ten behoeve van de buurt. LKSVDD Architecten kreeg de opdracht om een scala aan eisen te vertalen naar een doordacht ontwerp, waarin nadrukkelijk rekening moest worden gehouden met de inpasbaarheid in de buurt.

 
Architect Ronald Olthof van LKSVDD architecten geeft uitleg.

De eerste reacties waren overwegend positief, maar doordat er al meer dan tien jaar op een nieuwe school wordt gewacht, is er nog veel scepsis. Schooldirecteur Joop van Wijngaarden is dan ook gematigd positief: “Ik geloof het pas echt als de eerste paal de grond in is.”

Bron: WeesperNieuws.

Lees hier het artikel vanuit Weesper Nieuws van 6 juli 2011. Voorpagina en vervolg op pagina 5.

Lees meer over Brede School Kors Breijer