Zoeken

Luisteren naar schoolgebouwen

ONDERZOEK PRESTATIE ONDERWIJSGEBOUWEN

BNA Onderzoek heeft een studie uitgevoerd naar het presteren van onderwijsgebouwen in de praktijk.

  • Hoe doet een school het werkelijk een aantal jaren na de oplevering?
  • Strookt het gebruik met de verwachtingen die ooit geformuleerd zijn het programma van eisen?
  • Zijn de beheerkosten volgens verwachting?
  • En voelen docenten en leerlingen zich op hun plek?

Om hier achter te komen is integraal naar het functioneren van tien schoolgebouwen gekeken. Een onderzoeksteam bestaande uit BBA Binnenmilieu, ICS adviseurs en twee interviewers werkte samen met de architecten van de scholen aan een breed opgezet onderzoek naar binnenklimaat, licht, akoestiek, beheerkosten, gebruik, flexibiliteit en zintuiglijke ervaring. Hiervoor zijn duurmetingen uitgevoerd in de scholen, hebben de docenten enquêtes ingevuld en zijn door participerende observatie de ‘verhalen achter de cijfers’ achterhaald.

Download hier het artikel 'Luisteren naar schoolgebouwen' met daarin de bevindingen van het onderzoek.

Bron: BNA.nl