Zoeken

Eindconferentie Netwerkbureau Kinderopvang

 

Op woensdag 22 juni 2011 vond in de Stadsschouwburg Den Haag de eindconferentie plaats van het Netwerkbureau Kinderopvang: 'Perspectief op de toekomst'.

Het Netwerkbureau Kinderopvang rondt deze zomer haar werkzaamheden af. Gedurende drie jaar heeft het Netwerkbureau in opdracht van het ministerie van OCW/SZW onderwijs, gemeenten en kinderopvangorganisaties ondersteuning geboden bij de capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang, met name buitenschoolse opvang.

Voor de eindconferentie waren mensen uitgenodigd die de afgelopen jaren hun inbreng of expertise hebben geleverd aan het Netwerkbureau: directeuren en bestuurders van kinderopvang- en onderwijsorganisaties, wethouders en beleidsmakers van gemeenten, de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW en de directies PO en JOZ van het ministerie van OCW.

Lees verder